Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym RCBO3 i RCBO4

 

Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym RCBO3 i RCBO4 unikatowy produkt w ofercie firmy Hager.

Zgodnie z aktualnymi zapisami zawartymi w normie PN-HD 60364-4-41 stosowanie wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA jest uznaną ochroną uzupełniającą w układach AC. Wyłączniki sprawdzają się w przypadku uszkodzenia środków ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezpośrednim), środków ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przed dotykiem pośrednim) lub przy braku ostrożności użytkowników.

Wyłącznik RCBO firmy Hager to jedno urządzenie, które spełnia zarówno funkcje ochrony dodatkowej, jak i uzupełniającej. Dzięki umieszczeniu obydwu funkcji w jednej obudowie, znacznie obniżył się czas potrzebny na wykonanie prac instalatorskich, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa i komfortu pracy. Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym w momencie zadziałania wyłączają zarówno biegun fazowy, jak również biegun neutralny. Jest to szczególnie istotne w przypadku wystąpienia prądów doziemnych ponieważ znacznie podnosi bezpieczeństwo użytkowników.

Unikalna koncepcja aparatu pozwala na selektywne wyłączenie obwodu, w którym nastąpiło zwarcie lub przeciążenie. Kompaktowa konstrukcja urządzenia pozwala na zwiększenie przejrzystości dystrybucji energii w instalacji elektrycznej. Ułatwiona jest również diagnostyka i usuwanie awarii.

RCBO3 – wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3×1-P + N

Połączenie wyłączników różnicowoprądowych z wyłącznikami nadprądowym jest doskonałym rozwiązaniem zwłaszcza w rozdzielnicach mieszkaniowych i niewielkich systemach rozdziału energii elektrycznej. Nowe aparaty RCBO łączą w sobie trzy niezależne wyłączniki MCB P+N oraz czterobiegunowy wyłącznik RCCB. Unikalność rozwiązania Hager polega na zapewnianiu kompaktowości urządzenia przy zachowaniu zasady selektywności zadziałania zabezpieczeń oraz symetrii obciążenia faz.

Jednoznaczny podział biegunów fazowych neutralnych pozwala na łatwe i czytelne wykonanie połączeń wewnątrz rozdzielnicy. Zastosowanie złączy typu QuickConnect w znaczący sposób oszczędza czas potrzebny na prace instalatorskie. Stanowi to doskonałe rozwiązanie, zwłaszcza w instalacjach elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym.