Schneider nagrody dla każdego

1. Organizatorem promocji jest Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

2. Promocja trwa od 12 stycznia do 30 kwietnia 2024r.

3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest jej aktywacja na stronie lub poprzez mail.

4. Promocją objęte są produkt Schneider Electric biorące udział w programie Elektroklub z grup:

– osprzęt instalacyjny podtynkowy serii: Sedna Design & Elements, Merten, Asfora, Odace;

– aparatura modułowa serii: Acti9 i K60;

– obudowy do aparatury modułowej serii: Easy9 EU, PrismaSet XS, Kaedra, Mureva, miniPragma, Pragma;

nazwane dalej: produkty promocyjne.

5. Za zakup produktów promocyjnych w okresie od daty aktywacji Promocji do jej zakończenia, Twoje Punkty Podstawowe zostaną pomnożone x2.

6. Dla osób z największą ilością punktów Podstawowych naliczonych w okresie od daty aktywacji do jej zakończenia, przewidziane są nagrody główne w zależności od zajętego miejsca:

Miejsce 1: Głośnik Bluetooth Samsung MX-ST50B 240W RMS 18h;

Miejsce 2: Rejestrator jazdy 70mai Dash Cam M300.

7. Dla osób z największą ilością punktów Podstawowych naliczonych w okresach:

– od 12 stycznia do 29 lutego;

– od 1 do 31 marca;

– od 1 do 30 kwietnia;

przewidziane są nagrody dodatkowe:

Miejsca 1, 2, 3: Zestaw 7 wkrętaków WERA VDE 1000V 3xplaskich,2xPH,2xPZ.

8. Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie 1 szt. nagrody dodatkowej.

9. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 30stu dni od daty zakończenia promocji na wskazany przez Uczestnika adres.

10. Nagrody uzyskane w promocji podlegają zasadom opodatkowania wysyłki i wydania nagród w programie Elektroklub.

11. Faktury, które zostaną przesłane przez Dystrybutora do Koordynatora w późniejszym terminie niż okres jej rozliczenia zostaną uwzględnione na koniec kolejnego kwartału kalendarzowego.

12. Lista produktów biorących udział w promocji.

Szczegóły : https://www.elektroklub.pl/szczegoly-promocji/details,1128.html