Elektroklub! Nowa promocja!

Zapraszamy do nowej Promocji w Elektroklubie!

  1. Organizatorem promocji jest Signify Poland Sp. z o.o.
  2. Promocja trwa od 18 stycznia do 31 marca 2021 roku.
  3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest jej aktywacja na stronie elektroklub.pllub poprzez e-mail.
  4. Promocją objęte są oprawy Philips Ledinaire.
  5. Za zakup opraw Philips Ledinaire otrzymasz 2x więcej punktów. Natomiast jeśli dokonasz zakupu opraw szczelnych Waterproof Ledinaire to Twoje punkty pomnożymy x3!
  6. Dla 3 osób, które uzyskają najwyższą wartość punktową za dokonane zakupy opraw Philips Ledinaire w okresie od daty aktywacji Promocji przewidziana jest dodatkowo nagroda: Garett Sport 22 (nagroda będzie przekazana w formie równowartości punktów potrzebnych do zamówienia nagrody w katalogu nagród).
  7. Nagrody uzyskane w promocji podlegają zasadom opodatkowania wysyłki i wydania nagród w programie Elektroklub.
  8. Naliczenie punktów za promocję nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od daty jej zakończenia.
  9. Faktury, które zostaną przesłane przez Dystrybutora do Koordynatora w późniejszym terminie niż okres jej rozliczenia, zostaną uwzględnione na koniec kolejnego kwartału kalendarzowego.
Zapraszamy!