Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznych PV

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznych PV
Instalacje fotowoltaiczne PV zawierają zazwyczaj urządzenia i aparaty o niskiej wytrzymałości przepięciowej i odporności na prądy udarowe. Moduły PV umieszczone na zewnątrz obiektu – najczęściej na dachu narażone są na przepięcia spoowodowane bliskimi wyładowaniami atmosferycznymi, przepięcia łączeniowe i wnikanie prądu wyładowczego do wnętrza budynku. W zależności od ich położenia, moduły PV powinny być chronione przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym za pomocą zewnętrznej instalacji odgromowej. Ochronę instalacji fotowoltaicznej PV przed przepięciami zapewniają ograniczniki przepięć ETITEC.

Firma Etipolam wprowadziła nowa serię ograniczników przepięć PV:
✅ ETITEC SM T12 PV 1200/12,5 Y
ℹ️ ochrona instalacji fotowoltaicznych przed przepięciami łączeniowymi lub pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych bezpośrednich i pośrednich – Typ 1 + Typ 2
ℹ️ znamionowy prąd wyładowczy całkowity
Itotal (10/350) – 12,5 kA
✅ ETITEC SM T2 PV 1200/20
ℹ️ ochrona instalacji fotowoltaicznych przed przepięciami łączeniowymi lub pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych pośrednich – Typ 2
ℹ️ znamionowy prąd wyładowczy całkowity
Itotal (8/20) – 40 kA