Poznaj falowniki Altivar Schneider Electric

Co to jest falownik?
Falowniki, a właściwie przemienniki częstotliwości to nazwy urządzeń
energoelektronicznych stosowanych w różnych segmentach rynku, takich jak: przemysł,
infrastruktura wodno-ściekowa, energetyka, przemysł maszynowy, budynki i wiele innych.
W dobie szybkiego postępu technologicznego oraz nowoczesnych systemów sterowania
falownik to nie tylko zmiana napięcia AC-DC-AC wraz ze zmianą częstotliwości.
Nowoczesne falowniki posiadają szereg funkcji zarówno sprzętowych jak i programowych
zapewniając przy tym bezpieczeństwo ludzi oraz sprzętu, uproszczenie projektowania
instalacji, skracają uruchomienie całych linii technologicznych jak również zapewniają
najwyższą wydajność maszyny/instalacji, którą sterują. W dzisiejszych czasach falowniki są
inteligentnymi urządzeniami umożliwiającymi zaawansowany nadzór i diagnostykę jak
również gotowość do integracji w IoT (Internet of Things).
Obecnie nie można ograniczać falowników do jedynie 3 podstawowych podzespołów,
dlatego głównymi elementami falowników są:
a) Prostownik pasywny (diodowy lub tyrystorowy) w przypadku falowników
standardowych lub prostownik aktywny (zbudowany z tranzystorów IGBT) w
przypadku falowników 4-kwadrantowych, tzw. AFE (Active Front End)
umożliwiającymi zwrot energii do sieci;
b) Szyna prądu stałego (zbudowana z grupy kondensatorów),
c) Falownik (zbudowany z tranzystorów IGBT);
d) Filtr przeciwzakłóceniowy EMC obniżający negatywny wpływ falownika na otoczenie
(niwelujący zakłócenia przewodzone i emitowane);
e) Interfejs HMI (człowiek-maszyna) umożliwiający parametryzację oraz programowanie
falownika. W zależności od klasy falowników wyróżniamy kilka interfejsów HMI:
podstawowy czyli wyświetlacz 7-segmentowy LCD (przedstawiający parametry
falownika w postaci kodów 3-znakowych), klawiatura prosta tekstowa
(przedstawiająca parametry falownika w postaci tekstowej) z podstawowymi
klawiszami funkcyjnymi, klawiatura zaawansowana czyli wysokiej rozdzielczości
wyświetlacz tekstowo-graficzny z zaawansowanymi klawiszami funkcyjnymi;
f) Jednostka centralna czyli karta sterująca realizująca algorytmy sterowania silnikiem
(skalarne i wektorowe) oraz przeprowadzająca wszelkiego typu inne obliczenia
wynikające z zastosowania przemiennika, jego parametryzacji oraz stanu wejść/wyjść;

Po szczegóły oferty zapraszamy do kontaktu z naszymi handlowcami.